Bülten 2013

Bülten-2013-56 Limited ve Anonim Şirket Anasözleşmelerinin Yeni TTK’ya Uyumlu Hale Getirilme Süresi Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,29.06.2013

BÜLTEN (E.Ö.2013-56)

LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞMELERİNİN YENİ TTK’YA  UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi  gereğince, Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde (01.07.2013) Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gerekmekte iken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 29 Haziran 2013  gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği ile anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerinin, yeni TTK’ya uygun hale getirilme süresini 01.07.2013 tarihinden  01/07/2014 tarihine kadar uzatmıştır.