Haberler

Vergi İdaresinin, Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezalarının 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilme Duyurusu

 

6495 sayılı Kanunun Geçici 2 nci  maddesinde, Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanununa göre;

31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde söz konusu cezalar  6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının fer’îleri hakkında da uygulanır.

V ergi İdaresi yaptığı duyuruda, sözü edilen borçların taksitlendirme başvurusu İNTERNET VERGİ DAİRESİ bölümünde bulunan 6111 sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve/veya Kredi Kartı ile Ödeme İşlemleri  ekranından alındığını,  açıklamıştır.