Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ TDS Tebliği No 12

24 Aralık 2013 Gün Ve 28861 Sayılı Resmi Gazete’de  “Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12 ” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı,

“Denetçinin amacı denetimin planlanmasında ve yürütülmesinde önemlilik kavramını uygun bir şekilde uygulamaktır.”

şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 320) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.