Bülten 2013-57 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmaya Başlama Süresi 01.10. 2013 Tarihine Kadar Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 29.06.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/57 )

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 01.10. 2013 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar 15.06.2013 gün ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.

Bu konudaki açıklamamız sitemizde Bülten 2013-54 olarak yayımlanmıştır.

29.06.2013 gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 Sıra Nolu VUK GT ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlama süresi 01.07.2013 tarihinden 01.10.2013 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre 2013-54 sayılı bültenimiz güncellenmiştir.