Haberler

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanıma Başlama Süresinin Uzatılmasına İlişkin 427 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar 15.06.2013 gün ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.

29.06.2013 gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 Sıra Nolu VUK GT ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlama süresi 01.07.2013 tarihinden 01.10.2013 tarihine uzatılmıştır.

İlgili genel tebliğ aşağıdadır.

 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 427)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri 1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.