Bülten 2013-45 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.05.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/45)

30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; vadeli çeklerde reeskont uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu sirkülere göre; çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz kabul edilmesi kuralı 31.12.2017 tarihine kadar geçerli hâle getirildiğinden, ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması uygun görülmüştür.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.