Bülten2013-46 2013 Mayıs Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.05.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/46 )

2013 MAYIS AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/05/2013 10/05/2013 16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 10/05/2013 16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2013 14/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2013 14/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 15/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2013 17/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 17/05/2013 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 20/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 23/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2013 23/05/2013 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01/05/2013 23/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2013 24/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/05/2013 24/05/2013 1-15 Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2013 27/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/05/2013 27/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 27/05/2013 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
16/05/2013 27/05/2013 1-15 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 27/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 2013 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/05/2013 31/05/2013 2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2013 31/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2013 31/05/2013 Nisan 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
01/05/2013 31/05/2013 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/04/2013 31/05/2013 2013 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü