Bülten 2013-44 2012 Yılı Kesin Mizan Verilme Süresi 10 Mayıs 2013’e Kadar Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,30.04.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/44)

2012 YILI KESİN MİZAN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin 10 Mayıs 2013 Saat 24.00 e kadar  uzatılmasına ilişkin 65 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

Sözü edilen Sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 65

Konusu : Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/04/2013
Sayısı : VUK – 65 / 2013- 10 / Kesin Mizan
İlgili Olduğu Maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.
   

1Giriş:

403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından verilmesi gereken Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin 2012 dönemi Kesin Mizan bildirimini düzenleyerek, takip eden yılın Nisan ayının birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 30.04.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012 dönemine ilişkin Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresi 10 Mayıs 2013 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre; 2012 dönemine ilişkin Kesin Mizan bildirimleri 10 Mayıs 2013 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

    Mehmet KİLCİGelir İdaresi Başkanı