Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca,11 Şubat 2013 ve 28556 sayılı Resmi Gazete’de  “Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.