TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 11 Şubat 2013 gün ve 28556 sayılı Resmi Gazete’de  ”TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” yayımlanmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.