Haberler

2015 Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,15.04.2015

13.04.2015 tarih ve 36 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan  bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı açıklanmıştır.

İlgili sirküler aşağıdadır.  

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                           

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36 

Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                       : 13/04/2015

Sayısı                                        : KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25

İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK       

Gelir İdaresi Başkanı