Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun 3 Seri Nolu Genel Tebliği

6111 sayılı Yasanın yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen doğal afetler ile Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği ülke olarak tespit edilen Libya ve Suriye’de meydana gelen olaylar nedenleriyle durumları 213 sayılı VUK’nın 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilen vergi mükelleflerinin mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 6111 sayılı Yasa kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin yayımlanan BKK dikkate alınarak, Maliye Bakanlığı’nca BKK’nın uygulama usul ve esasları belirlendi.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.