Yetkilendirilmiş Kişi Statüsü ve YMM Raporunun Yer Aldığı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Yayımlandı

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmaktadır.

Bu yetkinin verilmesi koşullarından biri de, başvuru sahibinin mali yapısının yeminli mali müşavirlerce incelenerek olumlu görüş raporuna bağlanmasıdır.

Bu  yönetmelik ve eki olan yeminli mali müşavirlik raporu dispozisyonu (Ek.5) na ulaşmak için tıklayınız.