425 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ;Vergi İncelemesi Yapanların Vergi Kanunları İle İlgili Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ Ve Sirkülere Aykırı Vergi İnceleme Raporu Düzenleyemeyecekleri

İlgili Genel Tebliğe göre; Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar inceleme neticesinde tanzim edecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı hususlara yer veremeyecekler, dolayısıyla da bu düzenlemelere aykırı olarak tarhiyat öneremeyeceklerdir. Ancak, bu raporların intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları, raporları değerlendirirken mevzuata ilave olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edeceklerdir.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.