Bülten 2013-20 2013 Yılında Uygulanacak Olan Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Dışı Harcırahlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,08.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/20 )

2013 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE DIŞI HARCIRAHLAR

Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur) gider karşılığı olarak Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir(Gelir Vergisi Kanunu Madde 24/2).

2013 yılında memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2013-30.06.2013 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ve bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimleri aşağıdadır.

A-Yurtiçi harcırahlar

Brüt aylık tutarı (TL)

Gelir vergisinden istisna gündelik   tutarı

1.689,43 ve fazlası

46,00 TL

1.676,14 – 1.689,42

38,50 TL

1.513,70 – 1.676,13

35,50 TL

1.306,96 – 1.513,69

33,00 TL

1.055,54 – 1.306,95

29,50 TL

1.055,53 ve daha aşağısı

28,50 TL

B-Yurtdışı Harcırahlar

 

Gelir dilimleri (Brüt aylık tutarı, TL)

Ülkeler/ Para birimi

I. grup

(1.689,43ve fazlası)

II. grup

(1.676,14 – 1.689,42)

III. grup

(1.476,78 – 1.676,13)

IV. grup

(1.055,54 – 1.476,77)

V. grup

(1.055,53 ve

daha aşağısı)

ABD (ABD Doları)

182

146

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

105

99

83

Avustralya (Avustralya Doları)

283

227

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

106

100

84

Belçika (Euro)

161

128

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

100

94

80

İngiltere (Sterlin)

115

91

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

99

94

78

İspanya (Euro)

158

126

101

95

80

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

1.085

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

98

92

77

Japonya (Japon Yeni)

31.405

25.127

20.118

18.901

15.914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

156

147

125

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

952

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

99

93

78

Suudi Arabistan(Suudi Arabistan Riyali)

617

492

395

372

313

Yunanistan (Euro)

158

126

101

95

80

Kosova (Euro)

123

98

78

74

63

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

81

76

65

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

125

100

95

80

Özellikli Durumlar

1-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır