Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No 423 Yıl Sonu Yabancı Para Kurları Yayımlandı

26 Ocak 2013 gün ve  28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye  Bakanlığının Vergi Usul Kanunu 423 nolu Genel Tebliğde; yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2012 yılı sonu itibariyle uygulanacak kurlar tespit edilmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız