Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) ” yayımlanmıştır.

13 Kasım 2014 gün ve 29174 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) ” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.