Bülten 2013-09 2013 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 02.01.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/09 )

2013 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  TARİFESİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların tarifesi 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 oranında artırılmıştır.

Artırılan tarifeler aşağıdaki gibidir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı

517,00

361,00

203,00

153,00

56,00

1301 – 1600 cm³ e kadar

827,00

620,00

361,00

255,00

99,00

1601 – 1800 cm³ e kadar

1.457,00

1.141,00

672,00

410,00

160,00

1801 – 2000 cm³ e kadar

2.295,00

1.770,00

1.040,00

620,00

246,00

2001 – 2500 cm³ e kadar

3.443,00

2.500,00

1.562,00

934,00

371,00

2501 – 3000 cm³ e kadar

4.799,00

4.175,00

2.609,00

1.405,00

517,00

3001 – 3500 cm³ e kadar

7.308,00

6.576,00

3.962,00

1.979,00

727,00

3501 – 4000 cm³ e kadar

11.489,00

9.921,00

5.844,00

2.609,00

1.040,00

4001 cm³ ve yukarısı

18.803,00

14.100,00

8.351,00

3.755,00

1.457,00

2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar

99,00

76,00

56,00

36,00

16,00

251 – 650 cm³ e kadar

203,00

153,00

99,00

56,00

36,00

651 – 1200 cm³ e kadar

517,00

308,00

153,00

99,00

56,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.249,00

827,00

517,00

410,00

203,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

620,00

410,00

203,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı

827,00

517,00

308,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.249,00

827,00

517,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar

1.562,00

934,00

410,00

26 – 35 kişiye kadar

1.874,00

1.562,00

620,00

36 – 45 kişiye kadar

2.085,00

1.770,00

827,00

46 kişi ve yukarısı

2.500,00

2.085,00

1.249,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar

558,00

371,00

183,00

1.501 – 3.500 kg’a kadar

1.124,00

653,00

371,00

3.501 – 5.000 kg’a kadar

1.687,00

1.405,00

558,00

5.001 – 10.000 kg’a kadar

1.874,00

1.592,00

748,00

10.001 – 20.000 kg’a kadar

2.250,00

1.874,00

1.124,00

20.001 kg ve yukarısı

2.815,00

2.250,00

1.309,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar

10.443,00

8.351,00

6.263,00

5.010,00

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

15.668,00

12.531,00

9.399,00

7.519,00

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

20.891,00

16.713,00

12.531,00

10.026,00

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

26.117,00

20.891,00

15.668,00

12.531,00

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

31.341,00

25.072,00

18.803,00

15.040,00

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

36.565,00

29.252,00

21.936,00

17.545,00

20.001 kg. ve yukarısı

41.789,00

33.429,00

25.072,00

20.057,00