422 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği- VUK’da Yer Alan 2013 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar .

31.12.2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 422 Sıra Nolu Genel Tebliğde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.