2012 Haziran Ayına Ait Ba Bs Bildirim Süresi Uzatıldı

 

2012/Haziran dönemine ilişkin Ba Bs bildirimlerinin verilme süresi 03 Ağustos 2012 Cuma günü saat 24:00’a kadar uzatılmıştır.

Buna ilişkin 54 Nolu VUK Sirküleri aşağıdadır.

31 Temmuz 2012

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

(Gelir İdaresi Başkanlığı)

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 54

Konusu : 31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi : 31/ 07/ 2012

Sayısı : VUK . 54 / 2012.02 / Form Ba ve Form Bs / — 13

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, 2012/Haziran dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24: 00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

Ancak, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Temmuz 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03 Ağustos 2012 Cuma günü saat 24:00’a kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2012/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 03 Ağustos 2012 Cuma günü saat 24:00’a kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı