Bülten 2012-72 2013 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

                        İstanbul,28.12.2012

 

BÜLTEN (E.Ö. 2012-72)

2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′idir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder(GVK MD.32).

Asgari geçim indirimi hesabı örnek (2013 yılı bekar ücretli için)

12 X 978,60 = 11.743,20- TL (Bir yıllık asgari ücret)

11,743,20*%15=1.761,48 TL (Bir yıllık asgari ücretin ilk dilime göre yıllık vergisi)

1.761,48/12=146,79 TL (Aylık vergi)

146,79*%50=73,40 TL (Bekar ücretlinin %50 oranında asgari geçim indirimi)

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2011 yılında aylık indirim tutarı (TL)

2012 yılında aylık indirim tutarı(TL)

2013 yılında aylık indirim tutarı(TL)

Bekar

50

59,74

66,49

73,40

Evli,eşi çalışmıyor

60

71,69

79,79

88,07

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

80,65

89,76

99,08

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

89,61

99,73

110,09

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

95,58

106,38

117,43

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

85

101,55

113,03

124,77

Evli, eşi çalışıyor

50

59,74

66,49

73,40

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

57,5

68,7

76,46

84,40

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

65

77,66

86,43

95,41

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

70

83,63

93,08

102,75

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

75

89,61

99,73

110,09

Boşanmış

50

59,74

66,49

73,40

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

68,7

76,46

84,40

Boşanmış, 2 çocuklu

65

77,66

86,43

95,41

Boşanmış, 3 çocuklu

70

83,63

93,08

102,75

Boşanmış, 4 çocuklu

75

89,61

99,73

110,09

Not:1-Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen ücretli “Aile Durum Bildirimi”ni işverene vermek zorundadır(265 Seri Nolu Gelir Vergisi GT).

2-Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir. İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” yu düzenleyeceklerdir.

Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.

Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.

Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.