2013 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

2013 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı  29.12.2012 gün ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu karara göre 2013 yılında uygulanacak asgari ücret aşağıdadır.

2013 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2013 30.06.2013

32,62

978,60

27,97

839,10

01.07.2013 31.12.2013

34,05

1021,50

29,25

877,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Aşağıdadır.

 

29 Aralık 2012 CUMARTESİ        Resmî Gazete                  Sayı : 28512

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

          Karar Tarihi   : 27/12/2012

          Karar No          : 2012/1

          22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2012 tarihinde başladığı çalışmalarını 27/12/2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1)      Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2)      16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş ) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla, 

3)      16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

 4)      İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

          karar verilmiştir.