Bülten 2012-71 2013 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretler ve İş Verenlere Maliyetleri

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

                                                               İstanbul,28.12.2012

BÜLTEN (E.Ö. 2012-71)

 

2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRETLER VE İŞ VERENLERE MALİYETLERİ

A-YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER

2013 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞ ÜSTÜ 16 YAŞ ALTI
01.01.2013 30.06.2013 978,60 839,10
01.07.2013 31.12.2013 1.021,50 877,50

 

2012 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞ ÜSTÜ 16 YAŞ ALTI
01.01.2012 30.06.2012 886,50 760,50
01.07.2012 31.12.2012 940,50 805,50

 

2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞ ÜSTÜ 16 YAŞ ALTI
01.01.2011 30.06.2011 796,50 679,50
01.07.2011 31.02.2011 837,00 715,50

 

B-2013 ASGARİ ÜCRETLERİNİN İŞVERENLERE MALİYETLERİ

01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİ

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

     
01.01.2013-30.06.2013    
   
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 978,60   ASGARİ ÜCRET 839,10
SSK PRİMİ % 14 137,00   SSK PRİMİ % 14 117,47
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,39
GELİR VERGİSİ %15 51,37 (*) GELİR VERGİSİ %15 33,59
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 06,6 6,46   DAMGA VERGİSİ % 06,6 5,54
KESİNTİLER TOPLAMI 204,62   KESİNTİLER TOPLAMI 164,99
NET ASGARİ ÜCRET 773,98 (**) NET ASGARİ ÜCRET 674,11
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 
ASGARİ ÜCRET 978,60   ASGARİ ÜCRET 839,10
         
SSK PRİMİ %14.5

(İşveren Payı)

141,90 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 121,67
         
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

19,57   İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 16,78
         
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 977,55
         
 
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
 
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 978,60   ASGARİ ÜCRET 978,60
SSK PRİMİ % 14 137,00   SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 141,90
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,79   İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 19,57
KESİNTİLER TOPLAMI 146,79   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.140,07
NET ASGARİ ÜCRET 831,81  
           

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. (**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5’dir.

 

01.07.2013-31.12.2013 DÖNEMİ

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

     
01.01.2013-30.06.2013    
   
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 1.021,50   ASGARİ ÜCRET 877,50
SSK PRİMİ % 14 143,01   SSK PRİMİ % 14 12,85
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,22   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,78
GELİR VERGİSİ %15 56,84 (*) GELİR VERGİSİ %15 38,48
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 73,40
DAMGA VERGİSİ % 06,6 6,74   DAMGA VERGİSİ % 06,6 5,79
KESİNTİLER TOPLAMI 216,81   KESİNTİLER TOPLAMI 175,90
NET ASGARİ ÜCRET 804,69 (**) NET ASGARİ ÜCRET 701,60
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 
ASGARİ ÜCRET 1.021,50   ASGARİ ÜCRET 877,50
         
SSK PRİMİ %14.5

(İşveren Payı)

148,12 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 127,24
         
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

20,43   İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 17,55
         
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.190,05   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.022,29
         
 
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
 
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 1.021,50   ASGARİ ÜCRET 1021,50
SSK PRİMİ % 14 143,01   SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 148,12
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 10,22   İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 20,43
KESİNTİLER TOPLAMI 153,23   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.190,05
NET ASGARİ ÜCRET 868,27  

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5’dir.