Bülten 2012-5 2012 Yılında YMM’lerce Uygulanacak Hadler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

www.erdogduozymm.com

                                                                                                                               İstanbul,08.01.2012

 

Bülten(E.Ö 2012/5)

 

YMM’LER İLE İLGİLİ HADLER (2012 YILI)

 

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, sözkonusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2012 yılında herhangi bir belirleme olmadığı için uygulanacak hadler aşağıdadır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI

2009 YILI

2010 YILI

2011 YILI

Aktif Toplam 

4.358.000 TL

4.694.000 TL

5.176.000 TL

Net Satışlar Toplamı

8.715.000 TL

9.386.000 TL

                 10.349.000 TL

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde  tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ(TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM

2010 YILI

 

2001 YILI

 

2012 YILI

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

306.000 TL

330.000 TL

364.000 TL

29/2

611.000 TL

658.000 TL

726.000 TL

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın)

 80.000 TL

  86.000 TL

  95.000 TL

 

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

2010 YILI

2011YILI

2012 YILI

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti

100.000 TL

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000 TL

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000 TL

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

 

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ

01.01.2010 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

01.01.2011 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

01.01.2012 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgeler

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller

16.000 TL

17.000 TL

19.000 TL

Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit

48.000 TL

51.000 TL

57.000 TL

 

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

 

2010 YILI

2011 YILI

2012 YILI

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit

13.300 TL

14.300 TL

15.800 TL

 

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

 

2010 YILI

2011 YILI

2012 YILI

KURUMLARVERGİSİ İSTİSNASI

160.000 TL

172.000 TL

190.000 TL