Bülten E.Ö.2012-63 – 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 7,80

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,10.11.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-63)

2012 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 7,80 OLARAK BELİRLENDİ 

10.11.2012 gün ve 28763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 419 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranı %7,80  olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2012 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların tutarlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenecek vergi ve cezalardan bazıları;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, trafik para cezaları, diğer para cezaları.

 419 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

  

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 419)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2012 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.