Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin 85 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlandı.

23.10.2012 gün ve GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 sayılı 85 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi konusu açıklanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.