Bülten 2012-60 2012/1 Nolu İthalatta Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapılarak Yeminli Mali Müşavirlere Tastik Yetkisi Verildi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,24.10.2012

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/60)

24 Ekim 2012 gün ve 28451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile; 10 Ocak 2012 gün ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2012/1 nolu tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Bu tebliğde; aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımları belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

G.T.İ.P EŞYANIN TANIMI BİRİM CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)
8302.10.00.00.00 Menteşeler   (b)

5

8302.42.00.00.00 Diğerleri,   mobilyalar için olanlar (b)

5

8302.50.00.00.00 Sabit   askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

5

*Kg: Brüt Ağırlık

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Ek.5 ve 6 da yer alan formların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması esası getirilmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.