HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 31)

12 Kasım 2014 gün ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumunun “Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı

(TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:31) ” yayımlanmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.