Bülten 2012 58 2012 Üçüncü Dönem Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 25 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,19.10.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-58)

2012 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE İLGİLİ 25 SIRA NOLU KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ

 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 25 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

17/10/2012 tarih ve 25 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 17/10/2012
Sayısı : KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi – 18
İlgili Olduğu Maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİGelir İdaresi Başkanı