Van Depremi İçin Yapılacak Bağışlar

Van ve çevresinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi amacıyla çıkarılan 26.10.2011 tarihli ve 2011/2350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ayrıca, 25.10.2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/16 No’lu Başbakanlık Genelgesi’nde yapılacak yardımlar için açılan Banka Hesap bilgileri duyurulmuştur.

Bakanlar Kurulu Kararına göre  yapılacak  yardımların tamamını gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler ile yıllık kurumlar vergisi beyannamesi veren kurumlar vergisi mükellefleri kurumlar vergisi beyannamesinde matrahtan indirilebilecektir.