418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

8 Eylül 2012 gün ve 28405 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlanan 418 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

1-Vergi Usul Kanunu’nun fazla ve  yersiz olarak tahsil edilen veya iade edilmesi gereken vergilerin iadesi ile ilgili 112  nci maddesinde 6332 sayılı kanunla yapılan değişiklikler,

2-Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturalarda süre,

3-Amortisman Listesine yeni eklenen iktisadi kıymetler,

4-Ba Bs formu ile ilgili 396 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler,

5-191 sıra numaralı reçete basımı ve düzenlenmesi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ve 336 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğinin reçetelerde protokol numarasına yer verilmesi hakkındaki 2 nolu bölümün yürürlükten kaldırılması,

açıklanmıştır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.