Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

28 Ağustos 2012 gün ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”de,  ticaret şirketlerinin kuruluşundan sona ermesine kadar gerçekleşen tüm işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetim elemanlarınca Kanuna ve Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygunluğunun denetlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi için rehberlik edilmesi, cezai sorumluluğu tespit edilenler yetkili makamlara, hukuki sorumluluğu tespit edilenler de genel kurul gündemine alınıp görüşülmek üzere şirketin yönetim organına bildirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Sözü edilen yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.