Vergi Dairesine Borçlu Mükelleflerin 2012 yılında Açıklanmasına İlişkin 417 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayınlandı.

29 Haziran 2012 gün ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 417 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının 2012 yılında açıklanma usulleri belirlenmiştir.

Buna göre açıklama;

1-2012 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16/7/2012 ila 16/8/2012 tarihleri arasında, 3/9/2012 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

2-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

3-Yapılacak açıklamada, 31/12/2011 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2012 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2011-31/5/2012 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

şeklinde yapılacaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için buradan ilgili Genel Tebliğe ulaşabilirsiniz.