HaberlerTürkiye Denetim Standartları

Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 16

30 Aralık 2013 Gün ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 16” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Kanıtları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki (BDS 500) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.