Harçlar Kanunu 12 Nolu Sirküler ile Kredilere İlişkin Olarak Yapılacak İşlemlerde Harç Uygulaması Açıklanmıştır.

Kredilere ilişkin olarak yapılacak işlemlerde harç uygulaması, 20.06.2012 gün ve HK-12/2012-1sayılı  12 Seri Nolu Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.

Bu sirkülere göre, 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçları tamamen kredilere ilişkin istisnanın kapsamı dışına çıkarılmıştır. Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin işlemler (1) sayılı tarifede yer alan yargı harçları (A-Mahkeme harçları, B- İcra iflas harçları, C- Ticaret sicili harçları, D-Diğer yargı harçları) hariç olmak üzere 492 sayılı Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulacaktır.

Bu nedenle;15.06.2012 tarihinden itibaren söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak işlemlerde istisna yargı harçları dışındaki harçlar bakımından uygulanacaktır.

İlgili Sirkülere Ulaşmak İçin Tıklayınız