Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012-1 Sayılı Tebliğ Yayınlandı

20.06.2012 gün ve  28329 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit edilmiştir.

Bu tebliğde; teşvik belgesinin mahiyeti, teşvik belgesi için yapılacak başvuru ve başvuru mercii, başvuruda aranacak belgeler, başvurunun değerlendirilmesi, destek unsurları, belgenin revizesi, süre uzatımı, teşvik belgesi kapsamındaki malların devir, satış, ihraç ve kiralama esasları ve tamamlama vizesi gibi konularda açıklamalar yapılmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.