59 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği

31.12.2011 gün ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 59 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Bu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız