Bülten 2012-30 Mükellef Bilgileri Bildiriminin Yapılmasından Önce Bazı Bilgilerin Hazırlanması Zaman Kaybını Önleyecektir

  Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                                                                                                                       İstanbul,22.04.2012 BÜLTEN ( E.Ö. 2012/30) “MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ”NİN YAPILMASINDAN ÖNCE BAZI BİLGİLERİN HAZIRLANMASI

Devam

Bülten 2012-29 Kurumlar Vergisi Mükellefleri 2012 Nisan Ayı İçinde “Kesin Mizan Bildirimi”Ni Elektronik Ortamda Bildireceklerdir

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir                                                                                                                                       İstanbul,11.03.2012 BÜLTEN ( E.Ö. 2012/29) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2012 NİSAN AYI İÇİNDE “KESİN MİZAN

Devam

Bülten 2012-28 1 Mayıs 2012 Tarihinden Sonra 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Uygulanacak Tevkifat İşlemleri ve Oranları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir www.erdogduozymm.com                                                                                                                              İstanbul,17.04.2012     BÜLTEN ( E.Ö. 2012/28 )   MEVCUT KDV TEVKİFAT İŞLEMLERİ İLE 1 MAYIS

Devam