KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi

14.04.2012 gün ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 117 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden belirlendi.

Bu tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.