Bülten 2012-32 İşe Başlama ve İşi Bırakma Bildirim Formu Yeniden Düzenlendi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                         İstanbul,01.05.2012

BÜLTEN(E.Ö.2012/ 32)

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BIRAKMA BİLDİRİM FORMU YENİDEN DÜZENLENDİ

 

Mükellefiyet tesisi işlemlerinin kolaylaştırması, hızlandırılması ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi”  Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenmiştir.

02.05.2012 tarihinden itibaren kullanılacak olan “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ne Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr >> Form ve Yayınlar adresinden ulaşmak mümkündür.

Söz konusu bildirimin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden çıktı alınmak suretiyle kullanılabileceği gibi, vergi dairelerinden de temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sözü edilen bildirime buradan ulaşabilirsiniz.