Pratik Bilgiler

Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

2018 Yılı Oranı % 2019 Yılı Oranı % 2020 Yılı Oranı % 2021 Yılı Oranı % 2022Yılı Oranı %
Kurumlar vergisi oranı 22 22 22 25 23
Geçici Vergi Oranı 22 22 22 25 23