Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

2017 Yılı Oranı % 2018 Yılı Oranı % * 2019 Yılı Oranı % * 2020 Yılı Oranı % * 2021 Yılı Oranı % *
Kurumlar vergisi oranı 20 22 22 22 20
Geçici Vergi Oranı 20 22 22 22 25

* 7061 sayılı kanuna göre belirlenmiş oranlardır.