Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

 

2016 Yılı Oranı % 2017 Yılı Oranı % 2018 Yılı Oranı % * 2019 Yılı Oranı % * 2020 Yılı Oranı % *
Kurumlar vergisi oranı 20 20 22 22 22
Geçici Vergi Oranı 20 20 22 22 22

* 7061 sayılı kanuna göre belirlenmiş oranlardır.