Pratik Bilgiler

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımları

Ücretlilere ödenen çocuk zamları memurlara verilen çocuk parasını aşmamak koşuluyla gelir vergisine tabi değildir. (GVK Md.25/4).Çocuk parası istisnası en fazla iki çocuk için uygulanır. Her bir çocuk için uygulanacak miktar memur maaş katsayısının 250 gösterge rakamı (0-6 yaş grubundaki çocuklar için 500 gösterge rakamı) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yıllar itibariyle gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

Dönemi 0-6 YAŞ GRUBU İÇİN (TL) DİĞER  ÇOCUKLAR İÇİN (TL)
01.01.2022-30.06.2022 114,99 57,49
01.07.2021-31.12.2021 89,90 44,95
01.01.2021-30.06.2021 82,89 41,45
01.07.2020-31.12.2020 77,23 38,62
01.01.2020-30.06.2020 73,03 36,52
01.07.2019-31.12.2019 69,23 34,62
01.01.2019-30.06.2019 65,30 32,65
01.07.2018-31.12.2018 58,98 29,49
01.01.2018-   30.06.2018 54,28 27,14
01.07.2017-   31.12.2017 51,35 25,68
01.01.2017-   30.06.2017 48,03 24,01
01.07.2016-   31.12.2016 46,63 23,31
01.01.2016-   30.06.2016 44,41 22,20
01.07.2015-   31.12.2015 41,54 20,77
01.01.2015-   30.06.2015 39,65 19,83
01.01.2014-   31.12.2014 38,50 19,25
01.07.2013-   31.12.2013 38,40 19,20
01.01.2013-   30.06.2013 36,92 18,46
01.01.2012 – 30.06.2012 34,42 17,21
01.07.2012 – 31.12.2012 35,79 17,90
01.07.2011 – 31.12.2011 32,23 16,12
01.01.2011 – 30.06.2011 30,98 15,49