Haberler

KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı

Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde; KDV tevkifat uygulamasına ilişki Genel Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığınca daha önce hazırlanan ve yeniden düzenlenen Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığın çalışmalarına devam etmekte olduğu bildirilmiş, söz konusu taslakta yer alan uygulamaların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler istenilmektedir.