Bülten 2024

2023 Yılında Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı

BÜLTEN 2024-54

2023 YILINDA GAYRİMENKULLERİN 5 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ BEYANI BROŞÜRÜ 

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı broşüründe 2023 takvim yılında gerçek kişilerce yapılan gayrimenkul alım-satımında, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından vergisel yükümlülüklerin bilinmesi ve yerine getirilmesi için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Broşürdeki ana  başlıklar:

 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI
 2. DEĞER ARTIŞI KAZANCININ KONUSU VE VERGİLENDİRİLMESİ
 3. SAFİ DEĞER ARTIŞININ TESPİTİ
 4. ENDEKSLEME YAPILMASI
 5. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN BELİRLENMESİ

5.1. Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkuller ile Kat Karşılığı Olarak Müteahhit veya Konut Yapı Kooperatiflerinden Alınan Gayrimenkullerin Satılması Halinde İktisap Tarihinin Belirlenmesi

 1. DEĞER ARTIŞI KAZANCININ BEYANI
 2. HAZIR BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN BEYANNAMENİN VERİLMESİ
 3. UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ
 4. YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
 5. ZARAR MAHSUBU
 6. VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

20.02.2024