Bülten 2024

2023 ve Sonrası Enflasyon Düzelmesi Genel Tebliği

BÜLTEN 2024-23

2023 VE SONRASI ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN 555 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 555 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde;

2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu esaslar özet olarak:

-Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,

-Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,

-Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,

-Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,

-2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

-2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine ve uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Bu tebliğ, ekler (6 sayfa) dahil 44 Resmi Gazete sayfasını kapsamaktadır.

Ekler:

Ek.1- Parasal Kıymetler

Ek.2- Parasal Olmayan Kıymetler

Ek.3- Reel Olmayan Finansman Maliyeti İhtiva Edebilen İktisadi Kıymetler

Sözü edilen VUK Genel Tebliği için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

31.12.2023