Bülten 2024

2024 SSK Prim Taban ve Tavan Ücreti

BÜLTEN ( 2024-33 )

2024 YILINDA UYGULANACAK SSK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET SINIRLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin (20.002,50TL) otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre  2024 yılı itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

TABAN ÜCRET TL TAVAN ÜCRET TL
Günlük Kazanç 666,75 5.000,63
Aylık Kazanç 20.002,50 150.018,90

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

00.01.2024