Bülten 2024

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin İadesi

BÜLTEN 2024-34

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN  VERGİLERİN NAKDEN RED VE İADESİNDE TESPİT OLUNAN HADLER

Gelir İdaresi Başkanlığının Web Sitesinde 5 Ocak 2024 tarihli habere göre, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik tespit olunan hadler 2024 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 2024 yılı için;

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı (2023 yılı için 151.000) 239.000 TL,

-Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı (2023 yılı için 1.518.000)  2.405.000 TL

olarak tespit edilmiştir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalar ile ilgili daha fazla bilgi  için Gelir İdaresi Başkanlığının Web Sitesinde Mevzuat Bölümünde Gelir Vergisi Tebliğleri kısmında 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine (güncellenmiş) bakılabilir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

05.01.2024