Bülten 2023

İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükelleflerinin Hak Ve Ödevleri

BÜLTEN 2023-117

İŞE YENİ BAŞLAYAN TİCARİ KAZANÇ MÜKELLEFLERİNİN HAK VE ÖDEVLERİ BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Kasım ayında yayınladığı “ İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükelleflerinin Hak Ve Ödevleri” broşürünü yayınlamıştır.

Söz konusu Broşürde; işe yeni başlayan ticari kazanç mükelleflerinin hak ve ödevleri ile vergiye gönüllü uyumunun artırılması amacıyla mükelleflere sağlanan bazı vergi avantajları yer almaktadır.

. Mükelleflerin Hak ve Ödevleri Nelerdir?

. Bildirilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

. Defter Tutma ve Belge Saklama Yükümlülükleri Nelerdir?

. Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasını Sağlayan Sistemler Nelerdir?

. Elektronik Defter Uygulaması (e-Defter):

. Defterler Ne Zaman Tasdik Ettirilir?

. Düzenlenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Var mı?

. Belgelerin Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Halinde Uygulanacak Cezai Yaptırım Nedir?

. Vergi Beyannamelerine İlişkin Yükümlülükler Nelerdir?

. Beyannameler Hangi Sistemler Aracılığıyla Verilir?

. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Zorunluluğu Var mı?

. Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Var mı?

.  Elektronik Tebligat Kullanma Zorunluluğu Var mı?

.  Genç Girişimci Kazanç İstisnasından Nasıl Yararlanılır?

. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan %5 Vergi İndirimi Uygulaması Nedir?

.  Vergi Ödeme Kanalları Nelerdir?

gibi konularda ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Söz konusu broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.11.2023