Bülten 2023

7440 Sayılı Kanun Matrah ve Vergi Artırım Rehberi

BÜLTEN 2023-73

7440 SAYILI KANUN MATRAH VE VERGİ  ARTIRIMI REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 Nisan ayında yayınlanan Yayın No. 472 “Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi”nde

2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımının kapsamı, gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı, gelir ve kurumlar stopaj vergisi artırımı, katma değer vergisi artırımı, matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar ile matrah ve vergi artırımı başvurusu ve ödemeye ilişkin açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Rehberdeki açıklamalar aşağıdaki başlıklar altındadır.

Bu açıklamaların yer aldığı rehber için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

28.04.2023

 

GİRİŞ

  1. MATRAH VE VERGİ ARTIMININ KAPSAMI
  2. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI

2.1. Gelir Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Hususlar

2.2. Kurumlar Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Hususlar

2.3. Yatırım İndirimi İstisnası Tevkifatında Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı

  1. GELİR/KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMI

3.1. Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi Artırımına İlişkin Özet Tablo

3.2. Ücret Ödemeleri Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

3.3. Serbest Meslek ve Kira Ödemeleri Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

3.4. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Ödemeler Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

3.5. Çiftçilere Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

3.6. Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

3.7. Kar Payları Ödemeleri Üzerinden Tevkifatta Vergi Artırımı

  1. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI

4.1. KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermemiş Ancak En Az Üç Beyanname Vermiş Mükellefler

4.2. KDV Beyannamesi Hiç Vermemiş veya En Fazla İki Dönem KDV Beyannamesi Vermiş Mükellefler

4.3. 1 veya 4 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olanlar ile KDV Beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunanlar

4.4. Katma Değer Vergisi Artırımına İlişkin Özet Tablo

  1. KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANILAN VERGİ İNCELEMELERİNDE MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
  2. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR
  3. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA DİĞER HUSUSLAR
  4. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BAŞVURU VE ÖDEME

8.1. Başvurunun Süresi ve Şekli

8.2. Ödeme Süresi ve Şekli