Bülten 2023

Anonim ve Limited Şirket En Az Sermaye Tutarları Artırıldı

BÜLTEN 2023-121

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

25 Kasım 2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Anonim ve Limited Şirketlerin en az sermaye tutarının artırılmasına karar verildi.

Bu karara göre;

1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 maddesine göre  anonim şirketler 50.000 Türk Lirası olarak ön görülen en az sermaye tutarı 250.000 Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 Türk Lirası olarak ön görülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 Türk Lirasına yükseltilmiştir.

2- Bu karar 1/10/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Ancak, 26/11/2023 tarih ve 32381 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzeltmede “Bu karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde düzeltilmiştir.

Söz konusu karara ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

26.11.2023